Syarat Kelayakan Masuk

SYARAT KELAYAKAN MASUK POLITEKNIK


DIPLOMA PENGURUSAN PELANCONGAN

  1.  Warganegara Malaysia
    2.  Lulus SPM atau setaraf dengan memenuhi syarat minimum berikut:    
               a. Lulus Bahasa Melayu
               b. Lulus Bahasa Inggeris
               c. Lulus Sejarah
               d. Lulus Mathematics atau Additional Mathematics
               e. Mendapat LIMA (5) kepujian dalam mana-mana mata pelajaran


DIPLOMA AKAUNTANSI 

1. Warganegara Malaysia
2. Lulus SPM atau setaraf dengan memenuhi syarat minimum berikut:
    a. Lulus Bahasa Melayu
    b. Lulus Bahasa Inggeris
    c. Lulus Sejarah
    d. Mendapat TIGA (3) kepujian dalam mata pelajaran berikut:
         i.   Mathematics atau Additional Mathematics
         ii.  Mana-mana DUA (2) mata pelajaran lain yang belum diambilkira kepujiannya

Berkuatkuasa 1 Jan 2015